.

 

 

MRU Sp. z o.o. jest generalnym i jedynym przedstawicielem Firmy MRU GmbH w Polsce. Jednocześnie jesteśmy gwarantem zabudowy tylko oryginalnych części  producenta , jak i wszystkich komponentów w osprzęcie pomiarowym MRU. Zapewniamy utrzymanie ostrych procedur serwisu fabrycznego MRU.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Urządzenia dla techniki grzewczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej:

Analizatory i urządzenia dla przemysłu: