Analizatory referencyjne

Referencyjne analizatory spalin – Spełniające wymagania Ministerstwa Środowiska w zakresie referencyjnych metodyk pomiarowych Dziennik Ustaw Nr 283 z 2003 roku, poz. 2842.

ECO 3000
ECO 3000

Przystosowany do pomiarów i monitoringu wszelkich instalacji spalania (w elektrowniach, rafineriach, fabrykach chemicznych, laboratoriach, stacjach osuszania i grzania), a także do testowania silników, turbin, kotłów i palenisk. Zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie pomiarów referencyjnych.

ECO 3000 PLUS
ECO 3000 PLUS

Przystosowany do pomiarów i monitoringu wszelkich instalacji spalania (w elektrowniach, rafineriach, fabrykach chemicznych, laboratoriach, stacjach osuszania i grzania), a także do testowania silników, turbin, kotłów i palenisk. Zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie pomiarów referencyjnych.

1