Analizatory przemysłowe

Przenośne analizatory spalin – do pomiarów w przemyśle i do pomiarów środowiskowych.

Varioplus IV
Varioplus IV

Przeznaczony do cyklicznych pomiarów okresowych lub pracy ciągłej przy pomiarach emisji z wszystkich przemysłowych procesów spalania jak na przykład : elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne, laboratoria, stacje osuszania i grzania jak również do testowania silników, turbin, kotłów i palenisk. Spełnia wymagania PN-EN 50 379

Varioplus IV Special Edition
Varioplus IV Special Edition

Odpowiedni do pracy przy kontroli wszystkich przemysłowych źródeł emisji na przykład : spalarnie, rafinerie, fabryki chemiczne, laboratoria, stacje osuszania ,  jak również do testowania kotłów, turbin i palenisk.

ECO 3000
ECO 3000

Przystosowany do pomiarów i monitoringu wszelkich instalacji spalania (w elektrowniach, rafineriach, fabrykach chemicznych, laboratoriach, stacjach osuszania i grzania), a także do testowania silników, turbin, kotłów i palenisk. Zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie pomiarów referencyjnych.

ECO 3000 PLUS
ECO 3000 PLUS

Przystosowany do pomiarów i monitoringu wszelkich instalacji spalania (w elektrowniach, rafineriach, fabrykach chemicznych, laboratoriach, stacjach osuszania i grzania), a także do testowania silników, turbin, kotłów i palenisk. Zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie pomiarów referencyjnych.

SWG 200
SWG 200

SWG 200-1 jest zaprojektowany do pomiarów w procesach splania oraz do zastosowania w pomiarach środowiskowych. Oparty o standardową metodę ekstrakcyjną poboru próbek spalin. Posiada kompletny system kondycjonowania spalin z sondą pomiarową i chłodnicą spalin z osuszaczem odstojnika.

SWG 300
SWG 300

W pełnej konfiguracji spełnia Wymogi Ministra Środowiska w zakresie referencyjnych metodyk pomiarowych Dziennik Ustaw Nr 283 z 2004r. Pozycja 2842 .

OMS 420
OMS 420

System Pomiaru ilości tlenu za pomocą sondy cyrkonowej w spalinach o temperaturze do 600°C .

1