OMS 420

OMS 420

 

Przetwornik dla sondy pomiarowej TOM-420 to inteligentny nadajnik sygnału 4-20 mA. z wbudowaną płytką mikrokontrolera.

Używany do ciągłego pomiaru koncentracji tlenu w kominach w  przemysłowych kotłach grzewczych . Idealny do kombinowanych układów kontroli pomiaru.

 

Cechy:

 

Dane techniczne:

Źródło pomiarowe bezpośrednia sondą cyrkonową w strumieniu spalin
Sposób pomiaru Grzana cela cyrkonowa
Okres Żywotności celi ZrO2 około 5 lat pracy
Czas grzania min 10 minut
Skala pomiarowa 0 do 25% zmiana rozdzielczości pomiaru w 0,5% O2 krokach
Powtarzalność +/- 1,0% pełnej skali
Liniowość lepsza od +/- 1% pełnej skali
Dokładność +/- 0,2% lub +/- 2% wartości mierzonej (niezależnie od wartośtości)
Czas Kalibracji < 10 sek. od podania gazu do portu wlotowego
Elektronika mikroprocesor, ekran LCD alarm
Sygnał wyjściowy 4 do 40 mA, max. 500R obciążenia, (PLC)
lub RS485 (opcjonalnie oba wyjścia analogowe i cyfrowe)
Kalibracja 2 x klawisze do kalibracji lub zmiany zakresu w krokach co 0,5%
Zasilanie 24 Vdc, 1,0 A
Temperatura otoczenia -5C do +50C
Wilgotność otoczenia 0% do 95%, bez kondensacji
Stopień ochronny obudowy IP 54
Rozmiar 100 x 95 x 65 z tubą 200 x 32 mm