Varioplus IV

Varioplus IV

 

Przeznaczony do cyklicznych pomiarów okresowych lub pracy ciągłej przy pomiarach emisji ze wszystkich przemysłowych procesów spalania jak na przykład : elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne, laboratoria, stacje osuszania i grzania , jak również do testowania silników, turbin, kotłów i palenisk. Spełnia wymagania PN-EN 50 379

Typy paliw: wszystkie znane typy paliw w tym paliwo użytkownika.

Równoczesny pomiar aż do 9ciu składników spalin: 6 w elektrochemii i 3 w podczerwieni.

Cechy urządzenia i wyposażenie:

 

Mierzone wartości Sensory elektrochemiczne

Tlen 02

0 ... 21,0 Vol.-%, (long-life) przewidywana żywotność sensora 5 lat,

Tlenek węgla CO (H2 komp.)

0 ... 4.000 ppm (*max zakres do 10.000 ppm),

Tlenek węgla CO (b. wysoki)

0 ... 4,00 % (*max zakres do 10,00 %),

Tlenek azotu NO

0 ... 1.000 ppm (*max zakres do 5.000 ppm),

Dwutlenek azotu NO2

0 ... 300 ppm (*max zakres do 1.000 ppm),

Dwutlenek siarki SO2

0 ... 2.000 ppm (*max zakres do 5.000 ppm),

Siarkowodór H2S

0 ... 200 ppm (*max zakres do 1000 ppm),

Wodór H2

0 ... 1 % (*max zakres do 2%),

 

Sensor (NDIR)

 

Dwutlenek węgla CO2

0 ... 20 % (*max zakres do 40 %),

 

3-gazowy sensor (NDIR)

 

Tlenek węgla CO

0 ... 3 % (*max zakres do 10 %),

Dwutlenek węgla CO2

0 ... 3 % (*max zakres do 30 %),

Węglowodór CH4 (Metan)

0 ... 1 % (*max zakres do 3 %),

lub

 

Tlenek węgla CO

0 ... 3 % (*max zakres do 10 %),

Dwutlenek węgla CO2

0 ... 3 % (*max zakres do 30 %),

Węglowodór C3H8 (Propan)

0 ... 5.000 ppm,

lub

 

Tlenek węgla CO

0 ... 30.000 ppm,

Dwutlenek węgla CO2

0 ... 3 % (*max zakres do 30 %),

Węglowodór CH4 (Metan)

0 ... 10.000 ppm,

 

Temperatura otoczenia

 

0 ... 300 °C ,

Ciąg I różnica ciśnień ΔP

-100 ... +100 hPa,

Prędkość przepływu

1m/s ... 100 m

 

Wartości wyliczane

 

zależne od wybranego paliwa

Dwutlenek węgla CO2

0 ... CO2 max.,

Straty ciepła qA

0 ... 99,9%,

Sprawność η

0 ...120%,

Nadmiar powietrza

1, ... 99,9%,

Odniesienie do O2, NOx

mg/Nm3, ppm, NOx w mg/m3 No2, NO + NO2 = NOx (jeżeli NO + NO2 zainstalowano)

Cyfrowy transfer danych

RS 232, baud 9600, pamięć na około 8500 pomiarów

Wejście / wyjście analogowe

0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA, 8 wyjście 4 ... 20 mA

Płukanie sensora CO (opcja)

Druga pompa dla ochrony sensora

Chłodnica gazu

Moduł Peltiera, pompa perystaltyczna do automatycznego osuszania

 

Dane ogólne

 

Temperatura pracy

+5 °C ... +45 °C, max. 95 % wilgotności bez kondensacji

Temperatura przechowania

-20 °C ... +50 °C

Warunki otoczenia

Nie używać w środowisku agresywnym, korozyjnym i wysoko zapylonym

Zasilanie

2 godziny pracy na baterii z chłodnicą gazu i grzanym filtrem sondy (bez grzanych węży)

Zasilanie z sieci

100 ... 250 Vac/ 47 ... 63 Hz

Klasa ochrony

IP 21

Waga

około. 7,0 kg (bez torby transportowej, torby i kułek)

Wymiary

(S x W x G) 530 x 490 x 310 mm

 

*tylko do krótkotrwałych pomiarów