Gwarancyjny i Pogwarancyjny

MRU Sp. z o.o. jest generalnym i jedynym przedstawicielem Firmy MRU GmbH w Polsce. Jednocześnie jesteśmy gwarantem zabudowy tylko oryginalnych części producenta, jak i wszystkich komponentów w osprzęcie pomiarowym MRU. Zapewniamy utrzymanie ostrych procedur serwisu fabrycznego MRU.

 

Naprawy gwarancyjne urządzeń MRU w czasie trwania ich gwarancji są bezpłatne!

 

Serwis MRU SP. z o.o. w Puszczykowie

Nasz serwis w Puszczykowie polega na fachowym przeglądzie urządzenia pod względem technicznym, jak i estetycznym. Każdy analizator poddawany jest testom sprawności od sondy poboru spalin , aż do ujścia gazu z urządzenia. Każda część zostaje dokładnie wyczyszczona, a niesprawne elementy wymienione na nowe, oryginalne. Na prośbę Klient otrzymuje od nas natychmiastowo analizator zastępczy bezpłatnie. Po otrzymaniu od Państwa analizatora przystępujemy do przeglądu technicznego. Przed podjęciem prac serwisowych ustalamy kosztorys naprawy i konsultujemy go z właścicielem urządzenia. Po akceptacji i pisemnym porozumieniu przystępujemy do prac serwisowych, obejmujących etapy:

 

Analizator spalin

 • całkowite czyszczenie urządzenia

 • demontaż, czyszczenie pompy zaciągu spalin i pompy płukania sensora CO

 • wymiana filtrów wewnętrznych i przewodów zaciągu gazu

 • wymiana filtra zewnętrznego, regeneracja systemu zaciągu gazu i odstojnika kondensatu

 • test szczelności, usunięcie punktów nieszczelnych

 • sprawdzenie stanu akumulatora oraz baterii wewnętrznych

 • kontrola funkcji chłodnicy spalin (Peltiera)

 • sprawdzenie wszystkich zainstalowanych sensorów

 • test elektroniki

 

Przegląd lub wymiana sondy poboru spalin wraz z przewodami

 • czyszczenie rury sondy, sprawdzenie jej szczelności wraz z przewodami

 • sprawdzenie przewodów elektrycznych oraz smarowanie przyłączy

Drukarka

 • czyszczenie oraz smarowanie wewnętrznego mechanizmu

 • sprawdzenie poprawności wydruku

Przegląd walizki transportowej (jeśli dołączona)

 • czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz sprawdzenie funkcjonalności

 

Postępowanie końcowe, kalibracja i certyfikaty

 • sprawdzenie funkcji, wypróbowanie analizatora spalin w zmontowanym stanie

 • kalibracja sensorów przy pomocy certyfikowanych gazów technicznych

 • kalibracja czujnika ciągu i ciśnienia

 • kalibracja pomiaru sadzy (jeśli wbudowany)

 • kalibracja sondy temperatury spalin i temperatury otoczenia

 • wystawienie certyfikatu kalibracji ważnej na rok

 

 

 

Cennik serwisu:

sensor O2              360,00 zł netto

filtr gwiazdkowy   49,00 zł netto

prace serwisowe  160,00 zł netto

kalibracji 2 gazy 188,00 zł netto

kalibracji 3 gazy 225,00 zł netto + 44,00 netto za każdy kolejny gaz

 

kalibracja DM9200 190,00 zł netto

kalibracja 300HC    190,00 zł netto

 

roboczo-godzina w serwisie składa się z czterech 15-sto minutowych jednostek roboczych, 1jdn. robocza 49,00 zł netto

 

Producent MRU GmbH nie bierze żadnej odpowiedzialności za urządzenia, w których zostały użyte nieoryginalne części lub oprogramowanie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dział Techniczny - Serwis MRU Sp. z o.o.